30.11.2011 г.

СПЕШНА АКТУАЛНА ОФЕРТА!

Гръцка фирма желае да стане официален дистрибутор на българска фирма-производител на:
* Генератор за производство на електроенергия с пелети при домашни условия или за малки фирми, като напр. хотели.
* Пелетизираща преса за производство на пелет от дървесни отпадъци в домашни (не промишлени) условия
На производителя се предлага сключване на договор за доставка-продажба, инсталация, ремонт и поддръжка на съоръженията (с платени командировъчни от страна на фирмата).

Няма коментари: