10.12.2011 г.

5% ↓на гръцкия БВП

5% ↓на гръцкия БВПБВП на Гърция се е свил с 5 % през третото тримесечие на 2011 г. на годишна база, според ревизирани данни на гръцката статистическа служба, които отбелязват леко подобрение в
сравнение с предишните изчисления за свиване с 5,2 %, предаде AFP. Тази предварителна ревизия обаче не променя данните за предишните тримесечия - свиване със 7,4 % през второто тримесечие и с 8,3 % през първото тримесечие на 2011 г. Общите потребителски разходи -
частни и държавни - са спаднали с 5,1 % до 42,2 милиарда евро спрямо третото тримесечие на 2010 г., за което е допринесло и намаляването със 71,4 % на външния търговски дефицит. В този период износът се е увеличил с 3,2 %, достигайки 13,8 милиарда евро, докато вносът е намалял с 4,3 % до 14,2 милиарда евро. В бюджета за 2012 г. се предвижда БВП да се свие с 5,5 % през 2011 г., а рецесията се очаква да продължи през 2012 г. за пета поредна година, като БВП ще намалее с 2,8 %. източник

Няма коментари: