14.12.2011 г.

Покупателната способност на гърците↓

Покупателната способност на гърците е намаляла повече, отколкото на всеки друг европейски партньор през 2010 г., сочат данни на Евростат, цитирани от гръцките вестници днес. БВП на човек в Гърция, изчислен към стандартите на покупателната способност, е намалял през 2010 г. с 4% в сравнение с 2009 г. от 94 на 90 /при база 100 за ЕС/. Смята се, че това е най-големият спад в Европа на 17-те, а също и на 27-те. Реалното потребление на глава от населението в Гърция е намаляло от 104 на 100 пункта. В старата Европа на 15-те Гърция е на предпоследно място /на последно е Португалия /80 на сто/ и на 12-о място в еврозоната, непосредствено след Кипър /99%/. Гръцкият индекс изостава с 10% от средния за ЕС. /БТАизточник

Няма коментари: