19.12.2011 г.

Ликвидират "лошата" ТБанк

В Пощенска банка се прехвърлят депозитите, трудовите договори и активите (кредитни портфейли и ценни книжа) на TБанк, която е в ликвидация.
Това решение бе взето от Националната банка на Гърция в събота, след неуспешните опити на ΤБанк (бившата Аспис Банк) да се справи с капиталовите си проблеми.
По този начин се гарантират депозитите на вложителите и съдбата на работещите в банката. «Лошите» активи на TБанк, като просрочени кредити и искания от фалиралото застрахователно дружество Commercial Value, ще бъдат покрити от Фонда за гарантиране на влоговете (ΤΕΚΕ) в рамките на закон 3601/2007, изменен неотдавна със закон 4021/2011.
Според информации, загубите, които ще бъдат покрити от Фонда възлизат на минимум 600 млн. евро. Точният размер на загубите ще бъде оповестен в следващите дни.
Нека припомним, че Пощенска банка притежаваше дял от 33% в ТБанк, след увеличаването на капитала в началото на 2010, в рамките на спасителния план, изготвен с цел преодоляване на проблемите, пред които бе изправена банката.

Настъпването на кредитната криза и сериозните финансови проблеми на компаниите от групата Аспис, чийто основен акционер бе Павлос Псомиадис, наложиха влизането на Пощенска банка в акционерния капитал на банката.
Съобщението на Националната банка на Гърция
Както се отбелязва в съобщение на Националната банка на Гърция, проведена бе предвидената в чл. 63д от З. 3601/2007 конкурсна процедура за намиране приемник на депозитите и дейностите на ТБанк.
В резултат на тази процедура депозитите, трудовите договори и активите (кредитни портфейли и ценни книжа) на ТБанк се прехвърлят в Пощенска банка.
Пощенска банка поема продължаването на дейността на ТБанк, а разликата между прехвърляните активи и пасиви ще бъде покрита от Фонда за гарантиране на влоговете, съгласно закона.
Лицензът на ТБанк бе отнет и бе обявена ликвидацията й, като за ликвидатор бе определен Йоанис Галанопулос.
С прилагането на новите разпоредби за оздравяване на финансово-кредитните институции по отношение на ТБанк, се гарантират всички влогове на клиентите й, както и гладкото продължаване на дейността й, която ще се извършва от сегашния персонал и в наличната мрежа от клонове.източник

Няма коментари: