6.01.2012 г.

Либерализацията на транспорта се оказа отново в окото на циклона

В последната година в Гърция изобилстват закъснели реформи и неприложени закони, между които и либерализацията на различните сектори на гръцката икономика. Между тях е и изстрадалия закон за разкрепостяването на транспорта за обществено ползване, който включва шофьорите на камиони и цистерни в цялата страна.
Либерализацията превърна лятото на 2010 в пълен кошмар в буквалния смисъл да думата. Шофьорите от сектора отказаха да приемат промените наложени от правителството по препоръка на надзорната тройка на Международния валутен фонд, Европейската централна банка и Европейската комисия. Те не искаха да се примирят, че ще падне ограничението върху броя на лицензите колко хиляди цистерни и камиони да извършват транспортни услуги, нито се съгласиха с опита на правителството да намали до минимум цената на издаваните лицензи. В резултат на това поне два месеца Гърция се оказа заложник на тяхната стачка. Бензиностациите нямаха гориво, защото цистерните не се движеха. Супермаркетите и много други търговски обекти нямаха зареждане, защото камионите стачкуваха. Дори корабите с
туристи не можеха да акустират, защото пристанищата бяха блокирани. Всичко завърши след като и двете страни (правителство и транспортни синдикати) бяха на ръба на силите си и под заплахата за гражданска мобилизация или затвор, плюс обещание за тригодишен гратисен период реда в страната се възстанови. Поне временно.
Година и половина по-късно обаче в Гърция нещата не само нямат подобрение, а са много по-зле в сравнение и с най-песимистичните прогнози, които някой можеше да си представи през 2010. Затова се наложи нова промяна в разкрепостяването на социалистическия тип пазар на транспорта и ускоряване на процеса.
Коалиционното правителство на Лукас Пападимос, което събира в себе си членове на три партии (ПАСОК, Нова Демокрация и ЛАОС) по принцип напомня на баснята за рибата, рака и щуката. Когато дойде въпросът за реформата в транспорта обаче, то се оказа доста сплотено и консенсус бе постигнат почти незабавно. Отговорната към Нова Демокрация за отдел “Транспорт и комуникации” Евангелия Цага разясни процеса за читателите на GRReporter.
Защо се наложиха промени в закона за либерализиране на транспорта за обществена полза и как трите партии в управление достигнаха консенсус по поне една тема?
Министерството на транспорта и инфраструктурата предложи да се отмени гратисният период за либерализацията на професията на шофьорите на камиони и цистерни за обществено ползване. Със закона на тогаващния ресорен министър, този период бе определен до първи юни 2013. Позицията на Нова Демокрация бе, че ако правителството настоява да се съкрати гратисния период, трябва да се направят някои промени, така че хората, които ще бъдат засегнати от отмяната да не пострадат сериозно. Те са направили своите планове според последната законова разпоредба, която променя напълно този сектор. По средата на периода идва нова, която ще замени старата разпоредба и всичко се започва отначало.
Поради тази причина Нова Демокрация заяви, че за да гласува отмяната на гратисния период и да ускори процеса по либерализацията, трябва да се направят някои промени, които ще улеснят прехода за шофьорите на камиони за обществено ползване. В момента страната преминава сериозна икономическа криза, транспортът отбелязва много голям спад. За първа година шофьорите започнаха масово да предават номерата на камионите си, защото работата е много малко, а разходите са големи, здравните и пенсионните осигуровки са високи и не могат да издържат на финансовото натоварване.
Какви точно са промените?
Първата промяна, която въведохме бе, че отменихме разрешението в Гърция да се дават лицензи за транспортна дейност на лица от трети страни извън Европейския съюз.
Втората е свързана с транспорта в чужбина. Старият закон позволяваше на лицензираните шофьори, които извършват превози извън граница да правят и вътрешни курсове. По този начин тази група шофьори се оказаха по-облагодетелствени от закона в сравнение с шофьорите, които имат разрешение да работят само в границите на страната. Промяната, с която се съгласиха всички страни в преговорите бе, че от тук нататък ще се дава възможност на всички желаещи да изваждат лиценз за работа, както в страната, така и в чужбина, ако отговарят на съответните критерии.
Третото предложение, което направихме е камионите, които ще получават разрешение от тук натакък, трябва да имат минимална екологична категория Euro 5. Освен това отменихме задължението да се образуват дужества с ограничена отговорност или друг тип съюзни дружества, за да може новите шофьори да упражняват дейността си. С други думи позволяваме на участниците на пазара да действат и на свободна професия - условие, което до скоро не съществуваше.
Последното предложение, което направихме бе да се въведе такса за всички шофьори на камиони и цистерни за обществено ползване. Това се налага, защото този тип дейност нанася известни вреди на околната среда, използват се пътищата и други публични инфраструктури и срещу предоставянето на възможността да се упражнява тази професия, държавната трябва да вземе нещо в замяна. Това бяха предложенията на Нова Демокрация, за да може да се отмени по-рано гратисния период за преструктуриране на транспортния сектор. В противен случай не бихме гласували новия законопроект.
Срещнахте ли някакви трудности в преговорите, когато изложихте вашите предложения?
Като цяло се приеха много добре от представителите на останалите политически сили, защото предложенията ни бяха по същество и целта им е да улеснят преходния процес. Когато се договорихме за крайния вариант на законопроекта, който трябва да ускори процеса, го показахме на министър Воридис и той се съгласи с нашия вариант. Промяната в закона не може и не трябва да става просто като се отмени гратисния период. Иска се да се включат детайли, които ще омекотят процеса.
Гърция има ключово географско разположение. Как може транспортът да допринесе за възстановяването на гръцката икономика и подобряване на бизнес климата?
Транспортът е много важен за една икономика, но нека да не забравяме, че неговото развитие се свързва пряко с производителността, вноса и износа. Както разбирате днес нямаме нито голям обем на износа, нито на вноса, още по-малко може да се говори за сериозен обем на производство. Освен това около Гърция има трети страни, които превъщат гръцкия транспорт в крайно неконкурентен. Шофьорите от тези страни работят срещу много ниски възнаграждения, което прави разходите за заплати сериозни в Гърция. Данъчните тежести са много по-малки, осигурителните такси са по-ниски, пътните такси са незначителни в сравнение с тези при нас.
Трябва да се дадат стимули в транспорта за обществено ползване, така че местният ни пазар да се организира по-добре и да стане по-конкурентен. Иначе никога гръцкият транспорт никога няма да се развие според пълните си възможности и ще замине в чужди ръце. В този случай каквото държавата печели от повишение на експорта, губи от транспорта, който вече няма да й принадлежи. За да предотвратим това, може да се инвестира в създаването на големи логистични центрове, инфраструктури и скадове, които в момента липсват.
Всички си спомняме горчивото лято на 2010, когато Гърция бе блокирана от стачкуващите шофьори, които отказаха да приемат реформите в транспорта. Сега се съкращава и гратисния период, който им бе даден, за да се нагодят към новите условия на пазара. Не ви ли е страх от нови стачки?
Затова дадохме нешите предложения, които са в полза на превозвачите. Ще се опитаме да ги избегнем.източник

Няма коментари: