25.01.2012 г.

Отнеха лиценза на частните доставчици на електроенергия в Гърция

Либерализацията на енергийния пазар в Гърция умря в зародиш, след като държавата отне лиценза на единствените две частни компании, които предоставят електричество за битови нужди. Според Управлението на гръцката система за доставка на електрическа енергия (ДЕСМИЕ) и Гръцката електрическа комопания (ДЕИ) Energa и Hellas Power им дължат 27 милиона евро, които е трябвало да бъдат изплатени до 20-ти януари 2012. След като не е била внесена сумата до обозначения срок по сметките на двете държавни компании, надзорният орган на енергийния пазар отне лиценза на частниците. В последствие принуди над 200 хиляди домакинства техни клиенти да се прехвърлят обратно към държавната компания ДЕИ от услугите, на която съвсем съзнателно са се отказали.
Съобщението на Регулаторният орган по енергетика по въпроса гласи: “Това развитие не оказва влияние върху непрекъснато снабдяване с електроенергия на клиентите на частните фирми, както е предвидено от настоящата институционална рамка. Не се изисква от страна на
 тези клиенти да предприемат конкретни действия. Обслужването на потребителите на компаниите ENERGA и HELLAS POWER ще премине авроматично към националанта елетрическа компания ДЕИ от 00:00 часа на 25/1/2012, както предвижда член 57, Закон 4001/2011”.
Най-честите оплаквания на потребителите, които позват услугите на държавната електрическа компания са, че надписва сметките и принуждава гражданите да ги изплатят, а приравнителните сметки или се издават с огромно закъснение, или никога не идват.
Energa и Hellas Power
След като излезе обявлението, че лицензите на частиниците Energa и Hellas Power са отнети, компанията-собственик Worldwide Energy Limited даде подробно описание на задълженията на държавните организации към нея. Управлението на гръцката система за доставка на електрическа енергия (ДЕСМИЕ) и Гръцката електрическа комопания (ДЕИ) дължат на Energa и Hellas Power общо 207 милиона евро, 40 милиона от които са от надписване на сметките за доставена електроенергия на едро през 2011. Доказателство за надутите сметке е, че цифрите за 2010 също бяха корегирани надолу и разликата се върна на фирмите за миналата година, отбелязват в отворено писмо на централата на частните доставчици на електроенергия. Други 30 милиона евро непокрити задължения идват от факта, че държавните организации не са включили в сметката 10-процентовата отстъпка в цената от производството на екологично чиста енергия както е по договор. По този начин всички доставчици и износители на електроенергия в Гърция са платили с 10% по-скъпо електричество на ДЕИ от 30 септември 2010 до днешна дата.
Публичните предприятия са наложили и още едно ограничение на частниците, според което не се е позволявало на нови потребители да се прехвърлят към частните доставчици докато не изплатят пълната сума на извънредния данък върху недвижимите имоти. Той беше наложе през есента на 2011 и Worldwide Energy Limited настояват, че подобно ограничение е законово неоправдано и е коствало на компаниите още 90 милиона евро загуби от възможни продажби. “От друга страна ДЕИ продължава да активира клиенти, които принадлежат към двете частни компании и въпреки, че не са изплатили напълно извънредния данък върху недвижими имоти. Това показва подлия назин на действие и че целта е да се затвори пазара.”
Списъкът, който Worldwide Energy Limited представя с нарушенията и неизплатените задължения на държавните производители и доставчици на електроенергия към частните им партньори е дълъг, но за момента това не променя решението на регулаторния орган да им отнеме лицензите за дейност.

Няма коментари: