За нас

Основната дейност на екипът от професионалисти на FINANCIAL SOLUTIONS  е прилагането на новаторския метод на ИНФОБРОКИНГ
Информационният брокер е познат в гилдията като професионалист, който е много добре подготвен и сръчен експерт в достатъчно много области на информационната наука, такъв който може да ви даде шанс да притежавате най-необходимата ви информация.
Инфо-Брокера използва комбинации от on-line, off-line и други физически техники за търсене и намиране на информация, в зависимост от нуждите на клиента. Не трябва да се забравя, че всяко негово задължение към различните клиенти е различно и той трябва да използва различни подходящи техники и методи за добиване на желаната информация, като остава в рамките на предварително определения бюджет.
Инфо-Брокера не продава информация, нито стоки, а получава възнаграждение единствено и само за професионално обслужване и по-точно за информационно посредничество в сферата на дигиталната икономика. 
Ролята на информационния брокер е да сканира (систематично да преглежда и изучава) информационната среда и да извлича полезната, релевантна информация; да структурира информацията по начин подпомагащ последващите дейности за решаване на даден проблем; и да представя информацията в най-подходяща форма за да подпомогне клиента (потребителя) при решаване на проблема.

Кои са характерните белези на информационното общество?
Ø  Демократично използване на информационните ресурси – достъпът до информация е не само узаконено право на гражданите, но са налице и технолочни възможности мнозинството от тях да се възползват от това си право.
Ø  Целенасоченото търсене на информация за взимане на най-разнообразни решения, включително и най-елементарните, се превърна в масова потребност.
Ø  Липса на силова цензура както в предлагането, така и в достъпа до информация.

Нашата компания  е с дългогодишен опит на гръцкия пазар в сферата на маркетинга и проучването и печели все повече клиенти, като усвоява нови методи на работа. Постоянно се развива, усвоявайки модерните иновации в международния бизнес, анализира и следи световните икономически проблеми.
Също така, следим последните новости в развитието на хранителния и селскостопанския сектор, като акцентираме дейността си в производството на екологично чистите продукти и качествените селскостопанските продукти със сертификат.
Днес, в модерното селско стопанство, вече не се набляга на безразсъдните и безконтролни добиви и производство, без предели и правила. Съвременното земеделие се базира на биодинамичния метод за отглеждане на културни насаждения (виж), с уважение към природата и опазване на околната среда, която сме наследили.
Организиран филиал на компанията ни се занимава с научно-изследователска дейност и развитие. Основната му дейност е да се концентрира върху намиране на новаторски фирми и производители, които акцентират върху интегрирането и екстрофирането на иновационни/ авангардни методи, идеи и продукти на външния и вътрешния пазар.
Заемаме се с внос, износ и популяризиране/ рекламиране на продукти на гръцкия пазар, като едновременно с това, нашата помощ се явява като бизнес -портал и абсолютно решение за намиране на всякакъв вид продукти и услуги от Гърция към България (и обратно) и към световния пазар.
Екип от професионалисти (икономически и бизнес консултанти, проектанти, юристи и др.) разглежда и проучва всеки случай индивидуално и на ниво!
Търсим сътрудничество с подобни компании и фирми в България.Няма коментари: