Имоти

    
    Financial Solutions® е компания,  специализирана в посредничеството и намирането на значителни недвижими имоти в цяла Гърция за продажба или под наем.

    За бързото Ви и коректно обслужване се грижат специалните ни сътрудници, в рамките на отдел „Недвижими имоти”- строителни инженери, нотариуси, адвокати, архитекти.

Отдаваме голямо значение и се концентрираме върху покупко-продажбите на парцели (с разрешително за строеж), както и на съвременни енергийни/ икономични и екологични домове/ строежи, с акцент върху високата репутация и отличната им архитектура.
    
Недвижимите имоти все още са и ще продължават да бъдат една от най-добрите постоянни и сигурни инвестиции, особено, ако се намират в туристически райони, които се отличават с единствените по рода си природни забележителности и с възможностите за печелившата им експлоатация.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ГЪРЦИЯ ОТ ЧУЖДЕНЦИ

НОВА УСЛУГА

Нашата компания урежда закупуването на недвижими имоти в Гърция, от чужденци, независимо дали са граждани на ЕС или трети страни, на базата на Закон № 4014/ 2011, който урежда правните и технически отношения по покупко-продажбата на жилище, при едни и същи условия с гражданите на Република Гърция.
На жилищен кредит имат право и чужденци, които живеят и работят законно в Гърция и притежават необходимите законни документи (като напр. документи за пребиваване, данъчни декларации и др.).
Предлагаме уреждането на жилищни кредити при следните условия:
*  Незабавно съставяне на пълен пакет документация, на потенциалния клиент,  със сътрудничеството на юристи и инженери.
*  Издаване на сертификат за енергийна ефективност на жилището.
*  Узаконяване на полуоткритите площи/ постройки (ако има такива).
Според разпоредбите на Закон № 4014/ 2011, имате право да Ви се отпусне банков кредит, който може да покрие до 70% от пазарната стойност на имота. За останалите 30% имаме възможност да намерим решение веднага, без отнемане на време и без дълги бюрократични процедури.
Жилищния кредит се отпуска, при положение, че желаете да закупите имот или желаете да строите, на парцел Ваша собственост. Пълна поддръжка от страна на специалисти инженери и архитекти в цяла Гърция.
Горепосочените разрешителни и сертификати са задължителни, за сключването на всеки нотариален акт, както и за покупката на имот с банков кредит.
В случай, че притежавате 40% от общата сума за закупуване на имота, банката Ви дава възможност чрез благоприятни условия да изплатите останалата част на жилищния кредит.
Жилищни кредити за чужденци, които живеят и се трудят в собствените си държави (като напр. Русия, България и т.н.)
За тези граждани важат горепосочените условия, с тази разлика, че имаме възможност да внесем молбата за кредит за закупуване на имот (апартамент, къща, вила и др.), както и на бизнес (заедно със сградите, които не притежават тежести) тук в Гърция, като чуждите граждани може да живеят и работят в собствените си държави, предоставяйки необходимите за това документи от страната си (напр. данъчни декларации, удостоверение за работа и др.).
По този начин Ви осигуряваме възможността да закупите имот в Гърция с жилищен кредит, независимо от това дали сте гражданин на ЕС или на трета държава.
Процедурата е свързана с превод на необходимите документи (с печат АПОСТИЛ) и внасянето им за инженерно-технически преглед, който е един и същ както за физически лица, така и за фирми или инвестиционни компании.
Необходимо е да притежавате минимум 40% от търговската стойност на недвижимия имот, който желаете да закупите.


Свържете се с нас за повече и по-пълна информация!
Сътрудниците ни ще Ви обслужат бързо, на ниво, с пълна информация и на родния Ви език.

Защото клиента за нас стои на първо място!Няма коментари: